Privacybeleid

Hookstone Commv. gevestigd aan Oude Ophoverbaan 139, 3680 Maaseik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hookstone Reclamebureau
Oude Ophoverbaan 139
3680 Maaseik
0479 98 51 86

Pim Leurs is de functionaris Gegevensbescherming van Hookstone
Hij is te bereiken via info@hookstone.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je het contactformulier of offerteformulier op onze website invult vragen wij jouw naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres en benodigde informatie om een passende offerte voor jou op te maken. Op deze manier weten wij wie ons benaderd via de website en kunnen wij jouw vraag snel en passend beantwoorden. Diezelfde gegevens worden gevraagd bij het invullen van een sollicitatieformulier, indien van toepassing. Eventueel aangevuld met jouw motivering en CV. Uiteraard doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan wij zorgvuldig om met deze gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft verder niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en/-of hun surfgedrag. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder jouw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou, neem dan contact met ons op via info@hookstone.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Hookstone Reclamebureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Commerciële doeleinden

De persoonsgegevens van onze klanten, in het bijzonder de naam, voornaam en het e-mailadres wordt door Hookstone gebruikt voor de uitnodigingen voor evenementen waarbij Hookstone betrokken is. Of om onze klanten op de hoogte te houden van acties met betrekking tot onze beroepsactiviteiten.

  • Delen van persoonsgegevens met derden

Hookstone verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hookstone gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hookstone Reclamebureau en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hookstone.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien er klachten zijn of indien je het gevoel hebt dat jouw rechten geschonden worden, kan je hiervoor steeds terecht bij de Europese Privacycommissie: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hookstone neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die je met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en steeds beveiligd zijn met wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hookstone.be.

Helaas is geen enkel beveiligingssysteem 100%. Hookstone kan daarom de veiligheid van jouw gegevens niet absoluut garanderen. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde toegang daartoe.

Hookstone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens die worden verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure worden uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je Hookstone toestemming geeft om deze gegevens voor een periode van één jaar te bewaren.